Vaccination mot covid-19

  Rekommendationerna för våren 2024 gäller från och med 1 mars.

 Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser

 • Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos under våren 2024.
 • Personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande rekommenderas en dos under våren 2024.

Personer som endast har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor, ingår inte i målgruppen för rekommendation.

En person som vaccinerade sig i höstas och dessutom har haft bekräftad covid-19 efter 1 oktober har ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. En ny vaccindos under våren behövs inte, utan nästa dos kan tas till hösten.

Rekommendationerna gäller från det år en person fyller 80 respektive 65 år.

Vaccination mot covid-19 för personer som inte omfattas av vårrekommendationen

Personer mellan 65-79 år utan dagliga omsorgsinsatser och övriga medicinska riskgrupper rekommenderas att vaccinera sig en gång om året, inför höst- och vintersäsongen. De behöver därmed inte vaccineras mot covid-19 under våren 2024. Vaccin är ett läkemedel och kan ordineras av läkare även till personer som inte omfattas av en rekommendation. Hanteringen av vaccination utanför rekommendation kan se olika ut i olika regioner och bygger på att grupper som rekommenderas vaccin prioriteras.

 

 

PSYKISK OHÄLSA BARN OCH UNGA

Varmt välkomna till Första Linjens insatser för barn/unga 6-17 år med psykisk ohälsa på Österåkersdoktorn. Vi vänder oss till och kan erbjuda kortare behandlingsinsatser till barn och föräldrar där barnet börjat uppvisa lindriga till måttliga symtom på psykisk ohälsa.  För att besöka första linjens psykiatri för barn och unga behöver du remiss från skolsköterska, kurator eller husläkare. 
 Vanliga kontaktorsaker är:
 • Nedstämdhet, depression
 • Ångest, oro, stress
 • Krisreaktioner
 • Fobier, rädslor
 • Trots/utåtagerande beteende
 • Konflikter, gränssättning
 • Problem med samspel med andra barn/ungdomar
 • Sömnsvårigheter
  Vi ansvarar för alla barn 6 till 17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa som är listade på en vårdcentral i Österåkers eller Vaxholms kommun. Är barnet listat på en annan vårdcentral i en annan kommun ska ni kontakta den vårdcentral där barnet är listat, så hänvisas ni till rätt Första Linjen mottagning som barnet tillhör.
  Österåkersdoktorn arbetar teambaserat med uppdraget psykisk ohälsa barn och unga. Teamet består av två psykologer, en kurator, en sjuksköterska samt en läkare. Teamet arbetar med bedömning, behandling och föräldrastöd. Vi samarbetar med husläkarmottagningarna i Österåkers och Vaxholms kommun.
  I vårt uppdrag ingår inte att utreda neuropsykiatriska frågeställningar som tex ADHD, ADD, Autism. Vid dessa frågeställningar hänvisar vi till elevhälsan i barnets skola.
  KONTAKT
  Kontakta sjuksköterska på den husläkarmottagning barnet är listat på för en primär bedömning. Sjuksköterskan föreslår insatser alternativt remiss/hänvisning till Första Linjen.
  REMITTERA
  Till oss kan man också komma via remiss från husläkare, elevhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänsten, BUP, BUMM.
  Vid akuta fall hänvisar vi till BUP en väg in vardagar 07.30-16.00: 08-123 524 50 eller BUP Akutenhet kvällar, nätter, helger: 08 -123 69 00
  Vi samverkar med följande vårdcentraler gällande barnuppdraget för barn och unga med psykisk ohälsa i Österåkers och Vaxholms kommun:
  • Husläkarna i Österåker, Praktikertjänst.
  • Husläkarna i Margretelund, Praktikertjänst.
  • Familjeläkarna, Vaxholm.

© Copyright KEAM Solutions -Österåkersdoktorn