Välkommen till Österåkersdoktorn

Vi är den lilla vårdcentralen som vill erbjuda Dig och Din familj det bästa omhändertagandet på ett personligt och effektivt sätt. Vårdcentralen har husläkare, distriktsköterskor, laboratorium, och psykosocial verksamhet. Vi utför spirometriundersökningar, 24 tim blodtrycksmätningar, vaccineringar, hälsoundersökningar och hemsjukvård.

Äldremottagning vid Österåkersdoktorn

Du som är 75 år eller äldre och som är listad hos oss, blir automatiskt inskriven i Äldremottagningen på Österåkersdoktorn husläkarmottagning.

Syftet med äldremottagningen är att vi vill kunna ge dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer individanpassad och sammanhållen vård.

Vi har en specialistutbildad distriktssköterska som koordinerar dina besök och svarar på en direktlinje utan knappvalsalternativ.

Du har möjlighet att få tid samma dag eller dagen efter utifrån dina behov. I övrigt kan du söka mottagningen på sedvänligt sätt. Om det är svårt för dig att komma till mottagningen kan vi planera in hembesök.

På Äldremottagningen erbjuder vi:

- Telefonrådgivning av distriktssköterska

- Planerade besök av sjuksköterska och vid behov läkare

- Hälsosamtal med distriktssköterska

- Föreläsningar inom aktuella områden

- Inkontinenssköterska

- Astma/KOL-mottagning

- Diabetessköterska

- Individuell vårdplanering med slutenvård och kommunen

- Minnesmottagning

- Demensutredningar

- Samverkan med kommunens demenssköterska

KONTAKT

Telefontid

Kl. 13.00 - 14.00

Vardagar

 

 

 

 

 

Våra ledord är Tillgänglighet, Service, Omtanke och Professionalism.

Prenumerera på innehåll